Duurzaamheid

Met het oog op de toekomst

Bescherming van het milieu is een belangrijk uitgangspunt voor al onze producten en diensten. We verlengen de levensduur van materialen in een schoon proces, met een minimum aan reststromen en zonder lozingen in het oppervlaktewater. 

 

Verantwoord van laag tot laag

De producten van onze klanten worden door onze behandelingen hoogwaardiger. Onderhoudskosten dalen en er zijn minder (schaarse) grondstoffen nodig. Kwaliteit voor de lange termijn dus. Ook in service kiezen we voor duurzame relaties, gebouwd op technische kennis en menselijke interesse. Zo houden we de toekomst voortdurend in het vizier.

 

Onze uitgangspunten

 

Bij de bron

Mogelijke milieuproblemen lossen we bij de bron op. Onze processen houden rekening met het milieu. Materialen die we kunnen terugwinnen, worden zoveel mogelijk hergebruikt. 
 

Schone technologie

Voor het afvoeren van bijproducten en afval gebruiken we technologieën die invloed op het milieu tot een minimum beperkt. We baseren ons daarbij op de ladder van Lansink.

Ieder zijn zorg

Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de bescherming van het milieu. We ondersteunen training en instructie van onze werknemers. 

Open en transparant

Wij informeren onze medewerkers, klanten en publiek over onze duurzaamheidsmaatregelen. Ook met overheden hebben we een open samenwerking.

De hele keten

We helpen klanten met het maken van duurzame keuzes en dragen bij aan duurzame ontwikkelingen in de hele keten.

Internationale standaard

Onze zorg voor het milieu is gebaseerd op ISO 14001, dé internationale standaard voor milieumanagementsystemen.

Chromin 1920x1080px - Drone 04.jpg

Feiten en cijfers

654
zonnepanelen

139,26 ton jaarlijkse
CO2-besparingen 

275,76 MWh
energieproductie

 

Chromin is toekomstbestendig in alle opzichten, want de energie die we nodig hebben, wekken we sinds kort met onze eigen zonnepanelen op. Zo blijven we voortdurend innoveren en investeren in onze processen.

Chromin 167.jpg
Quality right
through